Published on www.philosophyoffreedom.com (http://philosophyoffreedom.org)

Filozofia Wolności - filmy

By Olga
Created 07/11/2010 - 2:20pm

Filozofia Wolności
Znajdują się tu filmy zainspirowane i powstałe na podstawie dwóch pierwszych rozdziałów "Filozofii Wolności" Rudolfa Steinera. Spis treści: (całej książki) WIEDZA O WOLNOŚCI (część I): I. Świadome działanie ludzkie, II. Fundamentalne dążenie ku poznaniu, III. Myślenie w służbie pojmowania świata, IV.Świat jako postrzeżenie, V. Poznanie świata, VI. Indywidualność ludzka, VII.Czy istnieją granice poznania?, RZECZYWISTOŚĆ WOLNOŚCI (druga część książki) VIII. Czynniki życia; IX. Idea wolności; X. Filozofia wolności a monizm; XI.Cel świata i cel życia (Przeznaczenie człowieka); XII. Fantazja moralna (moralna imaginacja)(Darwinizm a moralność); XIII. Wartość życia (Pesymizm i optymizm); XIV. Indywidualność a gatunek; ZAGADNIENIA KOŃCOWE Konsekwencje monizmu;

 


Source URL:
http://philosophyoffreedom.org/node/5238