Rola sztuki

Submitted by Olga on Wed, 04/14/2010 - 12:48pm.

 

 "Sztuka jest dopełnieniem Natury" - Novalis

 

“Sztuka jest przejawem ukrytych praw natury, które inaczej nie byłyby odkryte” - Goethe