Przeżycie roku jako prawzór samopoznania (Experience of the year as a prototype of self-knowledge)

Submitted by Olga on Tue, 01/12/2010 - 6:33am.

„Człowiek czuje się związany ze światem i zmianą czasu. W swojej własnej istocie odczuwa odbicie prawzoru świata. Jednak to odbicie nie jest pedantycznym zmysłowym obrazem prawzoru. To, co wielki świat objawia w biegu czasu, odpowiada jednemu wahadłowemu ruchowi istoty ludzkiej, który przebiega poza elementem czasu. Człowiek może odczuwać swoją istotę oddaną zmysłom i spostrzeżeniom zmysłowym bardziej jako odpowiednik przetkanej światłem i ciepłem przyrody okresu lata. Poczucie oparcia w sobie samym i życie w świecie własnych myśli i własnej woli może odczuwać jako byt okresu zimy. Tak wiec to, co w przyrodzie przedstawia się w zmiennym następstwie czasu jako lato i zima, staje się dla niego rytmem życia wewnętrznego. Jeżeli jednak powiąże w odpowiedni sposób swój ponadczasowy rytm spostrzeżeń i myśli z rytmem czasu w przyrodzie, to mogą się przed nim otworzyć wielkie tajemnice bytu. W ten sposób rok staje się prawzorem działań ludzkiej duszy, a przez to owocnym źródłem prawdziwego samopoznania. (…) Jest to jedna z możliwych dróg samopoznania. Nie są to (..) „przepisy”. Wskazuje się raczej na żywe tkanie duszy, jakie może kiedyś zaistnieć. Wszystko, co przeznaczone jest dla duszy, przybiera indywidualne zabarwienie. Ale właśnie dlatego każda dusza znajdzie swoją drogę odpowiednio do indywidualnie określonego zabarwienia.”(Rudolf Steiner - Przedmowa do pierwszego wydania Kalendarza Duszy z 1912/1913r.)

„Roczny bieg czasu ma swoje własne życie. Dusza ludzka może to życie współodczuwać. Jednak dopiero wtedy, gdy pozwoli oddziaływać na siebie temu, co z tygodnia na tydzień inaczej przemawia z życia roku, odnajdzie przez takie współprzeżywanie rzeczywiście samą siebie. Odczuje, jak wzrastają w niej dzięki temu siły, które wzmacniają ją od wewnątrz. Zauważy, że takie siły chcą być w niej obudzone przez udział, jaki może brać w procesie świata, rozgrywającym się w następstwie czasu. Dopiero przez to spostrzeże, jak powstają subtelne, ale pełne znaczenia nici, które łączą ją ze światem… (…) Mam tu na myśli zdrowe czucie się jednością z biegiem zjawisk przyrody i wynikające z tego mocne znalezienie samego siebie…” (Rudolf Steiner - Przedmowa do drugiego wydania Kalendarza Duszy z 1918 r.)

„Kalendarz duszy” (Wydawnictwo Genesis: http://www.wydawnictwogenesis.pl/ , http://www.tadzimir.pl/product_info.php?products_id=1035 )

English version:  http://www.rsarchive.org/COTS/about.php?win