Wiersz o wolności

Submitted by Olga on Sat, 06/20/2009 - 11:02pm.

 

Dopóki nie wybaczysz swemu bliźniemu -

                                        nie jesteś wolny,

Dopóki oskarżasz wciąż kogoś innego -

                                        nie jesteś wolny,

Dopoki żyjesz w cieniu uprzedzeń -

                                        nie jesteś wolny,

Dopóki za bardzo kochasz wolność -

                                       nie jesteś wolny.

 

21.06.2009