29 września – dzień Świętego Archanioła Michała

Submitted by Olga on Sat, 09/29/2007 - 4:26am.

Nastrój dnia Michała Archanioła

 

Kalendarz duszy  25 tydzień (22 – 28 wrzesień)

 

Mogę teraz należeć do siebie

I świecąc rozprzestrzeniać światło wewnętrzne

We mroku czasu i przestrzeni.

Ku snu usilnie dąży

Istota przynależąca do przyrody,

Lecz Duszy głębie muszą czuwać,

I w tym czuwaniu

nieść słoneczny ogień

Do chłodnych nurtów zimy.

 

Kalendarz duszy  26 tydzień (29 wrzesień – 5 październik)

 

Naturo! Ja Twój byt matczynny

Niosę w istocie wolitywnej

I Woli mej ognista moc

Wyosrza impuls Ducha mego,

By wydać owoc

poczucia samego siebie,

że niosę siebie w sobie.

 

Epoka Michaela

 

Rudolf Steiner w swoim wykładzie Nastanie epoki Michaela, pisze o mysleniu sercem:

„Ktoś, kto potrafi takie rzeczy zauważyć, wiedział jak wielki zwrot w dziedzinie życia myślowego człowieka dokonał się w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku. Przedtem człowiek mógł jedynie czuć, jak myśli formowały się wypływając z wnętrza jego istoty; poczynając od wskazanego okresu może się on wznieść ponad swą istotę, a swój umysł skierować ku dziedzinie duchowej. Naprzeciw wychodzi mu wówczas Michael, ukazując swój pradawny związek z wszelkim tkaniem myśli. Uwalnia on myśli z obszaru głowy i toruje im drogę ku sercu; z głębi duszy wyzwala natchniony zapał, by człowiek mógł żyć w oddaniu duszy wobec wszystkiego, co da się doświadczyć w świetle myśli.

Nastała epoka Michaela. Serca zaczynają doświadczać myśli; natchnienie nie wypływa tylko z mistycznego mroku, lecz z niesionej przez myśli jasności duszy. Ten, kto to rozumie, przyjmuje Michaela do głebi swej duszy. Myśli dążące dziś ku ogarnięciu rzeczy duchowych muszą pochodzić z serc, bijących dla Michaela, płomiennego władcy myśli wszechświata.”