29 września – dzień Świętego Archanioła Michała

Submitted by Olga on Sat, 09/29/2007 - 4:26am.

Nastrój dnia Michała Archanioła

 

Kalendarz duszy  25 tydzień (22 – 28 wrzesień)

 

Mogę teraz należeć do siebie

I świecąc rozprzestrzeniać światło wewnętrzne

We mroku czasu i przestrzeni.

Ku snu usilnie dąży

Istota przynależąca do przyrody,

Lecz Duszy głębie muszą czuwać,

I w tym czuwaniu

nieść słoneczny ogień

Do chłodnych nurtów zimy.

 

Kalendarz duszy  26 tydzień (29 wrzesień – 5 październik)

 

Naturo! Ja Twój byt matczynny

Niosę w istocie wolitywnej

I Woli mej ognista moc

Wyosrza impuls Ducha mego,

By wydać owoc

poczucia samego siebie,

że niosę siebie w sobie.

 

czy atmosfera święta Archanioła Michała jest nam bliska?

Święto Archanioła Michała nie jest w Polsce popularne. W antropozofii jest to jeden z kluczowych momentów w obiegu rocznym. Bez zrozumienia misji Archanioła Michała i bez zrozumienia jego roli nie możemy pono w pełni skorzystać z pomocy, która nam oferuje. Jestem ciekawa na ile ten moment roku jest dla nas czytelny i co budzi w naszych duszach?