Maksym's journal

Wątpliwości - wolność w okowach myślenia / In doubt - freedom in chains of thinking.

Submitted by Maksym on Tue, 05/04/2010 - 8:05am.

Z treści pierwszego rozdziału wynika, że człowiek, o ile chce być wolny, powinien mieć udział w powstawaniu motywów, na podstawie których działa.